Deluxe Garden Bungalow

Các phòng Deluxe Garden Bungalow được thiết kế với kiến trúc mái hình cánh chim đặc trưng của Mỏm Đá Chim – Lazi Beach Resort nằm đan xen giữa đồi …