Bảng giá phòng

Bảng giá phòng nghỉ tại resort Mỏm Đá Chim – Lazi Beach Resort Áp dụng từ ngày 1/1/2016