Beach Front deluxe Bungalow

Mỗi hai phòngBeach Front deluxe Bungalow liền nhau được thiết kế với đường nét hiện đại mạnh mẽ hình cánh chim và cũng là nét kiến trúc đặc trưng của …

Deluxe Garden Bungalow

Các phòng Deluxe Garden Bungalow được thiết kế với kiến trúc mái hình cánh chim đặc trưng của Mỏm Đá Chim – Lazi Beach Resort nằm đan xen giữa đồi …